Jobbsøker/Arbeidspraksis

Hvis du er uføretrygdet eller har fått tilsagn om at du får trygd kan du søke om en arbeidsplass hos Hobøl Asvo. Det er mange i dag som har en restarbeidsevne, eller hvor situasjonen har endret seg siden de ble trygdet. Vi kan tilby en myk oppstart til noe som muligens kan føre til en helt eller delvis vei ut av trygdesystemet.

img_0139_jpg.jpg img_0134_jpg.jpg

Vi kan også tilby arbeidspraksis til skoleelever i den videregående skolen, i samarbeid med skolen.

Ta kontakt og sjekk dine muligheter.

Vi sysselsetter flere psykisk utviklingshemmede og tilbyr en meningsfylt hverdag for de fleste.

Vi tar i mot Lærekandidater og gir kompetansebevis innen deler av fagplan i forskjellige fag i samarbeid med Fagopplæringskontoret for VTA bedriftene og Østfold Fylkeskommune. Vi er godkjent lærebedrift I flere fagomroder.

Nytt for 2016

Hobøl Asvo as er tiltakshaver for Hobøl kommunes arbeid for sosialtrygd. Vi har valgt å kale denne for Jobbsjansen.

Her kan sosiahjelpmottagere bli med I en gruppe for å få arbeidspraksis og hjelp til å søke jobber.